دکتر مجازی - شخصیت تابع فرزند

چرا باید عیب جویی از نوجوان خود را متوقف کنید؟

در فرهنگ رقابتی عصر دیجیتال امروز، کودکان و نوجوانان به طور مداوم از همسالان خود پیام‌های منفی دریافت می‌کنند که مقاومت، اعتماد به نفس و امید به آینده آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. اکثر بچه‌ها، در برخی مواقع در…