دکتر مجازی - شور

چرا ترکیب شور و شیرین بهتر است؟

کارامل نمکی. بیکن شکلاتی. بستنی و چوب شور. ذرت شیرین. چیپس با روکش میلک‌شیکی. هنوز دهنتان آب نیافتاده است؟ ازدواج بین نمک و شکر چیزی است که نباید اتفاق می‌افتاد ولی به شکل جادویی و خوشمزه‌ای موفق بوده است. ما…