دکتر مجازی - ضربه به سر

آفازیا

این اختلال قدرت تکلم، تحریر و ادراک زبان را هم به صورت کلامی و هم نوشتاری، مختل می‌کند.