دکتر مجازی - ضعف دست

سندرم تونل کارپال (بخش اول)

تعریف سندرم تونل کارپال یک بیماری دست‌وبازو است که موجب بی‌حسی، خارش و علایم‌دیگر می‌شود. علت این بیماری تنگ‌شدگی یک عصب درمچ است. تعدادی از عواملی که منجر به سندرم تونل کارپال می‌شوند شامل آناتومی مچ فرد، برخی مشکلات اساسی…