دکتر مجازی - عدم تمرکز

تنفس چه تاثیری بر تمرکز ذهن دارد؟

تمام کسانی که تاکنون مدیتیتور بوده و یا ورزش یوگا را چه به مدت کوتاه و چه بلند انجام داده‌اند معتقدند که مدیتیشن باعث افزایش تمرکز می‌شود. اما هیچ تحقیقی در گذشته تاثیر تنفس را بر میزان توجه و تمرکز…

آیا رژیم غذایی مدیترانه‌ای می‌تواند بر علیه ADHD عمل کند؟

اختلال بیش‌فعالیِ کم توجه (ADHD) یک وضعیت عصبی است که در دسته کم‌ توجهی، رفتار بدون فکر قبلی، و بیش‌فعالی قرار می‌گیرد. بر اساس مراکز پیش‌گیری و کنترل بیماری (CDC)، در سال ۲۰۱۱، تقریبا در ۱۱ درصد کودکان بین ۴…