دکتر مجازی - عفونت استخوان

کودکان دارای عفونت استخوانی و مفصلی به‌طور معمول باکتری‌های عفونی یکسانی را در گلو خود حمل می‌کنند

برحسب تحقیقات جدید منتشر شده در ژورنال انجمن پزشکان کانادا (CMAJ)، حضور باکتری Kingella kingae در گلوی کودکان، به شدت با عفونت استخوان و مفصل مرتبط است. عفونت استخوانی و مفصلی در کودکان می‌تواند بر روی تحرک بلندمدت اثرات ویران‌گری…

زخم بورولی

تعریف زخم بورولی یک بیماری است که به‌وسیله باکتری مایکوباکتریوم اولسرانس ایجاد می‌شود. این باکتری اکثراً پوست را درگیر می‌کند اما می‌تواند استخوان را نیز درگیرکند. موارد بیماری اکثراً در نواحی استوایی از جمله غرب آفریقا و استرالیا مشاهده‌ می‌شود.…