دکتر مجازی - عفونت ایمپلنت

هر آنچه درباره عفونت ایمپلنت (پری ایمپلنتایتیس) لازم است بدانید!

پری ایمپلنتایتیس شرایطی است که بیماران را بعد از عمل ایمپلنت دندان تحت تاثیر قرار می دهد. در صورت بروز پری ایمپلنتایتیس التهاباتی در اطراف ناحیه دندان ایمپلنت شده ایجاد می شود. منشا ایجاد بیماری پری ایمپلنتایتیس یک نوع باکتری…