دکتر مجازی - عفونت دهان

اثربخشی کلرهگزیدین در پیشگیری از عفونت بعد از اعمال جراحی دهانی محدود است

حفره دهانی انسان توسط انواع زیادی از باکتری‌ها احاطه شده است. هنگامی که روش‌های جراحی مانند کشیدن دندان انجام می‌شود، باکتری‌ها می‌توانند وارد جریان خون شوند که عموماً گذراست.