دکتر مجازی - علت ایجاد جوش

کشف مکانیسم ایجاد آکنه؛ داروهای جدیدی در راه است

گاهی باکتری‌های روی پوست ضرری نمی‌رسانند، ولی در مقابل برخی اوقات موجب بیرون ریختن توده‌ای از آلودگی‌ها می‌شوند. اکنون دانشمندان متوجه شده‌اند که چرا این اتفاق رخ می‌دهد؛ یافته‌ای که می‌تواند درمان‌های جدیدی برای آکنه به وجود بیاورد.