دکتر مجازی - علت تاری چشم

علت تاری دید چیست؟ تاری دید چه علل و درمانی دارد؟

دید تیز و واضح در فعالیت روزانه‌ی انسان‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. از خواندن تابلوهای راهنمایی رانندگی تا بالا رفتن از پله‌های خانه! تاری چشم، مثل قرار دادن فیلتری جلوی چشمان فرد است که دیگر نمی‌تواند جهان اطراف را…