دکتر مجازی - عواطف

چرا چهره‌های آشنا شاد‌تر از چهره‌های غریبه به نظر می‌رسند

تأثیر وجود حس آشنایی و انس با دیگران، در واکنش‌های عاطفی که در پاسخ به محرک‌های اجتماعی بروز می‌کنند، موضوعی بدیهی و شناخته‌شده است، ولی آثار آن در ادراک حالات چهره‌ها هنوز به طور کامل شناخته نشده. در مطالعه‌ای جدید، منتشر شده در ژورنال Psychological…