دکتر مجازی - عود سرطان

آیا کموتراپی و پیری سلولی مقصر اصلی عود سرطان هستند؟

شکست دادن برخی سرطان‌ها، حتی با داروهای مدرن دشوار است. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که چگونه یک نوع شیمی‌درمانی با ایجاد فرایند پیری سلولی پناهگاهی امن برای سلول‌های توموری فراهم می‌کند، و باعث افزایش عود سرطان و رشد سلول های…

آنتی بیوتیک می‌تواند از عود سرطان سینه پیشگیری کند

یکی از اولویت‌های اصلی پژوهشگران سرطان کشف راه‌هایی برای کاهش خطر عود یا متاستاز سرطان است. مطالعه‌ی اخیر با مقیاس کوچک ممکن است منجر به کشف دارویی رایج و مقرون به صرفه شود که دقیقا همین کار را انجام می‌دهد.