دکتر مجازی - غربالگری چهارگانه

کواد مارکر یا آزمایش غربالگری چهارگانه چگونه انجام می شود؟

نگاهی کلی آزمایش غربالگری چهارگانه که با عنوان‌های آزمایش کواد مارکر، غربالگری سه ماهه دوم یا آزمایش کواد نیز شناخته می‌شود، یک آزمایش غربالگری پیش از تولد است که میزان چهار ماده موجود در خون زنان باردار را‌ اندازه گیری…