دکتر مجازی - فواید الکل

نوشیدن الکل بسیار زیاد یا بسیار کم با زوال عقلی ارتباط دارد

در رابطه با سلامتی، نوشیدن یا عدم نوشیدن الکل به چند عامل مهم بستگی دارد؛ مانند مقداری که می‌نوشید و یا اینکه از چه بیماری هایی رنج می‌برید. از فواید مصرف الکل به میران نرمال، می‌توان به کاهش ریسک ابتلا…