دکتر مجازی - فیبریلاسیون بطنی

دفیبریلاتور کاشتنی قلبی (ICD) چیست و چرا کار گذاشته می شود؟

بررسی کلی دفیبریلاتور کاشتنی قلب(ICD) یک باتری کوچک است که در قفسه سینه شما قرار می گیرد تا بر ریتم قلب شما نظارت داشته باشد و ضربان قلب نامنظم را تشخیص دهد.  ICD می تواند از طریق یک یا چند…