دکتر مجازی - فیستول

بیماری کرون

نگاه کلی بیماری کرون یک عارضه التهابی روده است. این بیماری سبب التهاب مجرای گوارشی شده و منجر به شکم درد، اسهال شدید، خستگی، کاهش وزن و سؤتغذیه می‌شود. التهاب ناشی از بیماری کرون می‌تواند در قسمت‌های مختلفی از مجاری…

پروکتیتیس

تعریف   بیماری پروکتیت، عفونت لایه‌داخلی راست روده می‌باشد. راست روده لوله‌ای عضلانی است که به انتهای روده ‌بزرگ متصل است. مدفوع از طریق راست روده از بدن خارج می‌شود. پروکتیت می‌تواند سبب درد راست روده و حساسیت مداوم آن…