دکتر مجازی - قرص اکس

دانشمندان به هشت پا قرص اکس دادند و اتفاق عجیبی افتاد!

مطالعه جدید نشان می‌دهد انسان‌ها ممکن است وجه شباهت‌های زیادی با هشت پایان داشته باشند. از جمله این شباهت‌ها به نظر می‌رسد که هر دو به یک روش مشابه و همسان به یک دارو روانگردان پاسخ دهید.