دکتر مجازی - قرص پیشگیری از بارداری

احتمال بارداری با مصرف قرص ضد بارداری چقدر است؟

قرص ضد بارداری یک روش متداول و موثر در پیشگیری از بارداری است. با این حال برخی از عوامل، مانند از عدم مصرف روزانه قرص، استفراغ و مصرف برخی از داروها، می توانند اثر قرص را کاهش دهند و ممکن…