دکتر مجازی - لوودوپا

محققان راهی برای جلوگیری از تداخل باکتری‌های روده و داروی بیماری پارکینسون یافته‌اند

تحقیقات جدید درمورد باکتری‌های روده و آنزیم‌ها نشان می‌دهد که داروی اصلی که توسط میلیون‌ها افراد مبتلا به بیماری پارکینسون مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند موثرتر بوده و عوارض جانبی محدودی داشته باشد.