دکتر مجازی - ماستکتومی

ماستکتومی چیست؟

ماستکتومی جراحی برای برداشتن کلیه بافت های پستان از ارگان پستان به عنوان راهی برای درمان یا جلوگیری از سرطان پستان است. برای مبتلایان به سرطان پستان در مراحل اولیه ، ماستکتومی ممکن است یکی از گزینه های درمانی باشد.…

سرطان پستان

سرطان سینه شایع‌ترین نوع سرطان مهاجم در زنان است. ۱۸.۲% همه ی مرگ‌های ناشی از سرطان، هم در زنان و هم در مردان، به‌علت این بیماری ‌می‌باشند. آمار این بیماری در کشورهای پیشرفته بالاتر از کشورهای درحال‌رشد است. علل متفاوتی…