دکتر مجازی - مالیخولیا

شاد نباشیم!

نظریه‌هایی بسیاری دلالت بر این دارند که شاد بودن مضر است. البته این افراد مخالف شاد بودن نیستند ولی معتقدند شادی، اثراتی منفی بر روی فرد و افراد اطراف او می‌گذارد.