دکتر مجازی - مقاومت آنتی‌باکتریالی

مقاومت آنتی‌بیوتیکی به اندازه‌ی تغییرات آب‌وهوایی خطرناک است!

مقاومت آنتی‌بیوتیکی یکی از بزرگ‌ترین مسائل و مشکلات مهم قرن بیست یکم است که ناچیز شمرده شده و برخی از دانشمندان آن را هم‌اندازه‌ی تغییرات آب‌وهوایی مهم و خطرناک دانسته و در گزارش سال ۲۰۱۴ پیشنهاد کرده‌اند که عمل نکردن…