دکتر مجازی - نانولوله

نانولوله کربنی : ماده قرن ۲۱

نانولوله کربنی به عنوان ماده‌ی کلیدی قرن ۲۱ معرفی شده است. نانولوله کربنی ترکیبی ویژه از خواص خارق‌العاده‌ی مکانیکی، الکترونیکی، و نوری بوده و اندازه‌ی نانومقیاس، آن‌ را برای بسیاری از کاربردها مناسب کرده است.