دکتر مجازی - نشانه‌های سرطان مری

مختصری درباره‌ی سرطان مری

مری به بخشی از دستگاه گوارش گفته می‌شود که غذا را به معده انتقال می‌دهد. سرطان در هر جای این لوله می‌تواند خود را نشان دهد ولی بیشتر در قسمت انتهایی آن به وجود می‌آید و در مردان بیشتر است.…