دکتر مجازی - نه گفتن به دیگران

۴ راه برای ردکردن مؤدبانه‌ی پیشنهاد غذای دیگران و دور نشدن از هدف کاهش وزن خود

وقتی که به تازگی عادت غذایی سالم خود را یافته‌اید، همکارانتان شما را دعوت می‌کنند تا خوش‌حالتان کنند، همسرتان با یک پیتزای خیلی بزرگ به خانه می‌آید یا مادربزرگتان اصرار می‌کند تا یک تکه از چیزکیک خانگی را امتحان کنید.…