دکتر مجازی - نوبل فیزیولوژی

نوبل ۲۰۱۲ پزشکی برای تولید سلول‌های بنیادی از هر جای بدن!

جایزه‌ی نوبل در فیزیولوژی و پزشکی ۲۰۱۲ مشترکاً به John Gurdon و Shinya Yamanaka به خاطر کارشان در زمینه‌ی نشان دادن قابلیت تبدیل سلول‌های بالغ به سلول‌های بنیادی چندتوانه القایی (ips cells) اهدا شده‌است. این سلول‌ها به صورت بالقوه می‌توانند به…