دکتر مجازی - هایپرلوردوز

هایپرلوردوز یا گودی کمر چیست؟ درمان گودی کمر چگونه است؟

هایپرلوردوز شرایطی است که در آن انحنای بیش از حد ستون فقرات در قسمت تحتانی کمر وجود دارد. گودی کمر سبب ایجاد یک انحنا به شکل C را در قسمت تحتانی کمر یا ناحیه کمری(Lumbar) می‌شود، این انحنا درست در…