دکتر مجازی - وارفارین

درمان ترومبوز ورید عمقی (DVT)

پزشکان ترومبوز ورید عمقی (DVT) را به وسیله دارو و سایر وسایل و درمان‌ها معالجه می‌کنند. اهداف اصلی درمان DVT: جلوگیری از بزرگ‌ شدن لخته خونی پیشگیری از جدا شدن لخته خونی و رفتن به ریه‌ها کاهش خطر به وجود…