دکتر مجازی - واگ

آیا آغاز بیماری پارکینسون می‌تواند از لوله گوارش باشد؟

با توجه به مطالعات منتشر شده در ژورنال پزشکی آکادمی نورون‌شناسی آمریکا در تاریخ ۲۶ آوریل سال ۲۰۱۷، بیماری پارکینسون ممکن است در لوله گوارش شکل گرفته و تا مغز توسط عصب واگ منتشر شود. عصب واگ از ساقه مغز تا شکم…