دکتر مجازی - پلی فنول‌های رژیمی

بزرگی خوش خیم پروستات چیست و درمان بزرگی خوش خیم پروستات

بزرگی خوش خیم پروستات بیماری شایع در میان مردن محسوب می‌شود و می‌تواند توانایی دفع ادرار را در فرد تحت تأثیر قرار دهد. این خود می‌تواند کیفیت زندگی فرد را مختل می‌نماید. درمان بزرگی خوش خیم پروستات شامل بررسی و…