دکتر مجازی - پماد

سلولیت

نگاه کلی سلولیت عفونت پوستی باکتریال شایع و بالقوه خطرناکی است. پوست درگیر متورم و قرمز شده و اغلب هنگام لمس گرم و دردناک است. سلولیت اغلب پوست قسمت پایینی پا را درگیر می‌کند اما می‌تواند در صورت، بازو و…

زردزخم

نگاه کلی زردزخم یک بیماری معمول و بسیار مسری است که اکثراً نوزادان و کودکان را درگیر می‌کند. زردزخم معمولاً بصورت زخم‌های قرمز روی صورت، به‌خصوص اطراف بینی، دهان، دست‌ها یا پای کودک ظاهر می‌شوند. زخم‌ها پاره می‌شوند و پوسته‌های…