دکتر مجازی - ژن FTO

آیا عوامل ژنتیکی در توانایی ما برای کاهش وزن دخیل‌اند؟

شاید تأثيرات ژنتیکی برای افزایش خطر ابتلا به چاقی درست باشد، ولی بر اساس یک مطالعه‌ی جامع که اخیرا صورت گرفت مشخص شد که ژن‌ها تاثيری در توانایی شما برای کاهش وزن ندارند. افرادی که دارای ژن FTO هستند به…