دکتر مجازی - کابوس‌های مکرر

کابوس در کودکان

چرا فرزندم کابوس می‌بیند؟ کابوس چیست؟ آیا این مسئله نشان دهنده یک مشکل و مسئله جدی در کودک من است؟ این ها سوالاتی است که اکثر والدین از من می‎پرسند.

PTSD، زخم‌های نامرئی جنگ

اختلال استرس پس از سانحه (Post Traumatic Stress Disorder – PTSD) یکی از اختلالات روانی می‌باشد که تعبیر‌های نادرست و سوءتفاهم‌های فراوانی در مورد آن وجود دارد. برای مثال، بیشتر افراد فکر می‌کنند که قرارگیری در معرض هر‌گونه استرس و…