دکتر مجازی - کراتوم

کراتوم چیست و چرا سازمان مبارزه با مواد مخدر درصدد ممنوعیت آن است؟!

کراتوم یک درخت گرمسیری در جنوب شرقی آسیاست. برگ‌های آن صدها سال است که به عنوان تسکین دهنده‌ی درد مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان آن را خام خورد، ولی معمولاً به عنوان چای یا کپسول مورد استفاده قرار می‌گیرند. در…