دکتر مجازی - کرانیوسینوستوز

کرانیوسینوستوز یا زود بسته شدن جمجمه نوزاد چیست؟

کرانیوسینوستوز (kray-nee-o-sin-os-TOE-sis) نوعی نقص مادرزادی است که در آن یک یا چند مفصل فیبری بین استخوان های جمجمه کودک (شکاف های جمجمه) قبل از شکل گیری مغز کودک، زود بسته می شود. رشد مغز همچنان ادامه دارد و ظاهری نامناسب…