دکتر مجازی - کنه

تب کریمه‌کنگو

بیماری تب کریمه کنگو به تازگی شیوع یافته است و تا کنون قربانی‌های بسیاری داشته است. با رعایت نکات بهداشتی در مراکز تهیه و عرضه دام،به راحتی قابل پیشگیری است.