دکتر مجازی - کولورکتال

چگونه رژیم غذایی پرچرب ابتلا به سرطان کولورکتال را تقویت می‌کند؟

مطالعه جدیدی که توسط دانشمندان انستیتو Salk انجام گرفته، نشان می‌دهد که رژیم غذایی پرچرب با به هم زدن تعادل اسیدهای صفراوی و به راه انداختن یک مسیر سیگنالی هورمونی، رشد دسته‌ای از سلول‌های سرطانی را تقویت می‌کند.