دکتر مجازی - کوکائین

بررسی علت مرگ جورج مایکل

جورج مایکل خواننده‌ای بود که در ماه دسامبر در اثر یک بیماری قلبی که می‌تواند علل مختلفی مانند الکل یا سواستعمال مواد مخدر و یا عفونت‌ها داشته باشد، فوت کرد. براساس بیانیه رسمی آکسفوردشایر (در انگلستان) مرگ مایکل به دلیل…