دکتر مجازی - گریه

اشک تمساح: باور یا حقیقت

چه چیزی در مورد تمساح وجود دارد که او را به این میزان دروغ‌گو یا غیرصمیمی نشان می‌دهد؟ هر زمانی که ما می‌خواهیم به کسی بگوییم به کسی او که او صداقت کافی را ندارد به او می‌گوییم که مثل…

چگونه ناله و شکایت کودکان را پایان دهیم؟

کودکان وقتی توانستند جمله سازی کنند، بلافاصله و شاید زودتر چگونگی ناله و شکایت را یاد میگیرند. بعضی کودکان ناله و شکایت را تا مقطع اول و دوم ادامه میدهند، در حالیکه در سایر کودکان این مدت زمان ممکن است…

ماهیت اشک عاطفی چیست؟

اشک ریزی احساس پدیده ای منحصر به انسان است. یافته ها نشان می دهد اشک در موش ها حاوی سیگنال های شیمیایی می باشند. این نتایج، احتمال مطرح بودن قابلیت پیام رسانی برای اشک انسان را نیز افزایش می دهد.…