دکتر مجازی - یادآوری خاطرات

 پاک کردن یک خاطره، ایده ی “درخشش ابدی یک ذهن پاک” به واقعیت نزدیک می شود!

در پژوهش ها و گزارش هایی که به تازگی منتشر شده بیان شده است سلول‌های مغز یا همان نورون‌هایی را که خاطرات را شکل می‌دهند و ذخیره می‌کنند می‌توان خاموش و روشن یا به عبارتی فعال و غیر فعال کرد.