دکتر مجازی - TIA‏

آفازیا

این اختلال قدرت تکلم، تحریر و ادراک زبان را هم به صورت کلامی و هم نوشتاری، مختل می‌کند.

آمبولیسم

حقایق آمبولی ذره ایست که در عروق خونی جریان یابد چه در شریان‌ها چه وریدها، اکثر آمبولی‌ها تشکیل‌شده از سلول‌های خونی لخته شده، خون لخته شده، ترمبوز (thrombus) و لخته خون در حال حرکت ترمبوامبولوز (thromboembolus) نامیده می‌شود. هنگامی‌که یک…