دکتر مجازی - انیس گنج‌پور ثالث

بیماری جنون گاوی

محققان معتقدند که عامل بیماری نوع غیرطبیعی پریون‌ها، پروتئین‌های روی غشای سلول‌ها، هستند. به دلایلی نامعلوم، این پروتئین‌ها دگرگون شده و بافت سیستم عصبی را تخریب می‌کنند.