دکتر مجازی - بیماری‌ها

علائم تپش قلب چیست و درمان تپش قلب چگونه است

علائم تپش قلب چیست و درمان تپش قلب چگونه است

آترزی کوان در نوزادان چیست؟ علل، علائم و درمان آن

آترزی کوان در نوزادان چیست؟ علل، علائم و درمان آن

علت خونی شدن شیر مادر چیست و چه باید کرد؟

علت خونی شدن شیر مادر چیست و چه باید کرد؟

سندروم بالینی جدا شده یا بیماری cis چیست؟

سندروم بالینی جدا شده (cis) بخشی ازعلائم عصبی است. سی آی اس قسمتی از دمیلیناسون دستگاه عصبی مرکزی می باشد؛ بدان معنی که قسمتی از میلین که به عنوان عایق، از سلول ها محافظت می کنند؛ از دست می دهید.…