دکتر مجازی - راهنمای بارداری

دیابت قبل بارداری چیست و چگونه تعریف می شود؟

دیابت قبل بارداری چیست و چگونه تعریف می شود؟

سقط جنین دارویی چگونه انجام می شود و چه عوارضی دارد؟

سقط جنین دارویی چگونه انجام می شود و چه عوارضی دارد؟

دوران بارداری: راهنمای جامع هفته به هفته بارداری

دوران بارداری: راهنمای جامع هفته به هفته بارداری

دیابت قبل بارداری چیست و چگونه تعریف می شود؟

دیابت در بارداری به دو دسته تقسیم می‏شود: اول دیابتی که پیش از بارداری تشخیص داده شده و با بارداری همراه می‏شود و دوم «دیابت بارداری» که اختلال در تحمل کربوهیدراتهاست و برای نخستین بار در بارداری تشخیص داده می‏شود.…