دکتر مجازی - علوم عصبی

لکودیستروفی متاکروماتیک (MLD) چیست و چه علائمی دارد؟

لکودیستروفی متاکروماتیک (MLD) چیست و چه علائمی دارد؟

روایت مغز: بررسی سیستم تعادل توسط رابرت بارانی

روایت مغز: بررسی سیستم تعادل توسط رابرت بارانی

آشنایی با آنومالی های مادرزادی دریچه میترال و روش های درمان آن

آشنایی با آنومالی های مادرزادی دریچه میترال و روش های درمان آن

پاداش مناسب؛حافظه بهتر

از نظر تجربی ، منطقی به نظر می رسد که دریافت پاداش می تواند خاطرات مرتبط با آن اتفاق را بهبود بخشد. اما مکانیسم های مغز در محل کار چیست و چگونه می توانیم از آنها برای بهینه سازی ظرفیت…