دکتر مجازی - علوم عصبی

معکوس کردن فرآیند پیری در سلول‌های بنیادی مغز موش‌

معکوس کردن فرآیند پیری در سلول‌های بنیادی مغز موش‌

دستگاهی کنترل‌شده با تلفن هوشمند می‌تواند به مغز دارو برساند!

دستگاهی کنترل‌شده با تلفن هوشمند می‌تواند به مغز دارو برساند!

بهبود علایم پارکینسون با تحریک گوش و حس شنوایی

مطالعات جدید صورت گرفته نشان می‌دهد که تحریک آرام و کنترل شده‌ی کانال گوش باعث کاهش و بهبود علایم پارکینسون می‌شود. بر اساس این مطالعه، تحریک گوش دو بار در روز، به مدت دو ماه، کاهش چشمگیری در علایم حرکتی…