دکتر مجازی - علوم عصبی

محققان راهی برای جلوگیری از تداخل باکتری‌های روده و داروی بیماری پارکینسون یافته‌اند

محققان راهی برای جلوگیری از تداخل باکتری‌های روده و داروی بیماری پارکینسون یافته‌اند

دانشمندان نقص سد خونی- مغزی را در خارج از بدن بازسازی کردند

دانشمندان نقص سد خونی- مغزی را در خارج از بدن بازسازی کردند

ارگانوئیدهای مغزی ارتقا یافته‌ی انسانی، مطالعات بیماری‌های عصبی را ارتقا می‌بخشند

ارگانوئیدهای مغزی ارتقا یافته‌ی انسانی، مطالعات بیماری‌های عصبی را ارتقا می‌بخشند

محققان راهی برای جلوگیری از تداخل باکتری‌های روده و داروی بیماری پارکینسون یافته‌اند

تحقیقات جدید درمورد باکتری‌های روده و آنزیم‌ها نشان می‌دهد که داروی اصلی که توسط میلیون‌ها افراد مبتلا به بیماری پارکینسون مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند موثرتر بوده و عوارض جانبی محدودی داشته باشد.