دکتر مجازی - علوم عصبی

چشم ها میتوانند ریسک آلزایمر در فرد را نمایان کنند!

چشم ها میتوانند ریسک آلزایمر در فرد را نمایان کنند!

تغییر حافظه ناشی از افزایش سن چگونه صورت می‌گیرد؟

تغییر حافظه ناشی از افزایش سن چگونه صورت می‌گیرد؟

چگونه خواب به پاک‌سازی مغز کمک می‌کند

چگونه خواب به پاک‌سازی مغز کمک می‌کند