دکتر مجازی - علوم عصبی

فلج فوق هسته ای پیشرونده چیست و چه نشانه هایی دارد؟

فلج فوق هسته ای پیشرونده چیست و چه نشانه هایی دارد؟

بیماری مویا مویا چیست؛ آشنایی با علائم، علت و درمان

بیماری مویا مویا چیست؛ آشنایی با علائم، علت و درمان

پاداش مناسب؛حافظه بهتر

از نظر تجربی ، منطقی به نظر می رسد که دریافت پاداش می تواند خاطرات مرتبط با آن اتفاق را بهبود بخشد. اما مکانیسم های مغز در محل کار چیست و چگونه می توانیم از آنها برای بهینه سازی ظرفیت…

آنتی بادی طراحی شده برای شناسایی پاتوژن های بیماری آلزایمر

محققان راهی برای طراحی آنتی بادی هایی یافتند که می تواند ذرات سمی را که سلولهای سالم مغز را نابود می کنند – شناسایی کند – و این یک پیشرفت بالقوه در مبارزه با بیماری آلزایمر است. روش آنها قادر…

روایت مغز: بررسی سیستم بینایی توسط آلوار گالسترند

مقدمه در تاریخ پزشکی دانشمندان زیادی بودند که نقش مهمی در پیشرفت دانش ریاضی سیستم بینایی انسان داشته‌‍اند. یکی از پیشگامان تاثیر گذار در حوزه چشم پزشکی، آلوار گولسترند است. کارهای گولسترند در حیطه چشم پزشکی بر پایه دانش هندسه…