دکتر مجازی - روانشناسی

اثر بادر ماینهوف یا توهم تکرار چیست؟

اثر بادر ماینهوف یا توهم تکرار چیست؟

نشانه‌های پایان یک رابطه عاشقانه چیست؟

نشانه‌های پایان یک رابطه عاشقانه چیست؟

اثر تماشاگر چیست و چه پیامدهایی در جامعه به همراه دارد؟

اثر تماشاگر چیست و چه پیامدهایی در جامعه به همراه دارد؟

نشانه‌های پایان یک رابطه عاشقانه چیست؟

بیشتر ما، به دلایل مشخصی، زمانی که لازم است رابطه را به پایان برسانیم، این کار را نمی‌کنیم. برخی از تنهایی می‌ترسیم؛ تسلیم هزینه‌ای می‌شویم که برای رابطه صرف کرده‌ایم (زمان و تلاش زیادی را صرف این رابطه کرده‌ام، نمی‌توانم…

این الگوریتم می‌تواند افسردگی را از گفتار کودک تشخیص دهد

طبق پژوهش جدید که در ژورنال Biomedical and Health Informatics چاپ شده است یک الگوریتم یادگیری ماشینی میتواند نشانه‌های اضطراب و افسردگی را در الگوهای گفتاری کودکان جوان پیدا کند، که به صورت بالقوه راهی سریع و آسان برای تشخیص…

نوجوانانی که توانایی توصیف هیجانات منفی را دارند می‌توانند افسردگی را هم دفع نمایند

نوجوانانی که میتوانند هیجانات منفی خود را بطور دقیق و با راه‌های ظریف توصیف کنند دربرابر افسردگی نسبت به همتایانشان که نمیتوانند، بهتر محافظت میشوند. این نتیجه مطالعه جدید درباره تفکیک هیجانات منفی، یا NED— توانایی تمایزریز و دقیق بین…