دکتر مجازی - روانشناسی

چگونه می‌توان حملات پانیک را کنترل کرد؟

چگونه می‌توان حملات پانیک را کنترل کرد؟

چرا حین استرس هوس شیرینی جات می‌کنیم؟

چرا حین استرس هوس شیرینی جات می‌کنیم؟

چرا حین استرس هوس شیرینی جات می‌کنیم؟

با این که مغز تنها ۲ درصد از وزن بدن‌مان را تشکیل می‌دهد، نصف نیاز روزانه‌ی ما به کربوهیدرات مربوط به این عضو می‌باشد. چنان که می‌دانیم گلوکز مهم‌ترین سوخت مصرفی بدن است. مغز تحت استرس حاد به ۱۲ درصد…

نشانه‌های فوق‌العاده‌ی هوش بالا

یک نشانه مفید که نشان می‌دهد شما دارای هوش بالا هستید همکاری کردن، می تواند یکی از نشانه‌های هوش بالا باشد. افرادی که همکاری می‌کنند از تجربه‌های خود بهتر استفاده ‌می‌کنند و دورنمای بهتری دارند. این افراد جز افراد مفید…