دکتر مجازی - روانشناسی

به نوجواني كه در فکر و شرف خودكشي است چه بگوييم؟

به نوجواني كه در فکر و شرف خودكشي است چه بگوييم؟

پاریدولیا چیست؛ چرا چهره هایی را در اشیای مختلف می بینیم؟

پاریدولیا چیست؛ چرا چهره هایی را در اشیای مختلف می بینیم؟

تالاسوفوبیا یا ترس از دریا چیست و چه علائمی دارد؟

تالاسوفوبیا یا ترس از دریا چیست و چه علائمی دارد؟

به نوجواني كه در فکر و شرف خودكشي است چه بگوييم؟

شنيدن  جملاتي  از نوجوانان مثل ” من بايد خودم رو بكشم ” ، بايد زنگ هشداري برایمان باشد. خودكشي دومين دليل مرگ درميان نوجوانان است. اگر فرزند نوجوان‌تان موضوعی را با شما مطرح مي‌کند—حتي اگر تصور مي‌كنيد كمي براي جلب…

قطع ناگهانی رابطه عاطفی یا گوستینگ چیست؟

گوستینگ چیست؟ گوستینگ یک اصطلاح محاوره‌ای دوستیابی نسبتا جدید است که به قطع ارتباط ناگهانی با شخصی، بدون توضیح دادن هشدار قبلی، اشاره می‌کند. حتی وقتی شخصی که با او قطع ارتباط کرده‌اند، برای شروع ارتباط مجدد یا نزدیک شدن…