رابطه‌ی بین ایمان مذهبی و انواع فوبیا‌ها چیست؟

رابطه‌ی بین ایمان مذهبی و انواع فوبیا‌ها چیست؟

ارتباط قوی بین فوبیا‌ها و مذهب وجود دارد، اما این رابطه به خوبی قابل فهم نیست. اگرچه ایمان مذهبی می‌تواند اگر از چیزی رنج می‌برید باعث ایجاد آرامش در زندگی شما شود، اما انواع خاصی از فوبیا‌ها موئلفه‌های مذهبی دارند.

۴ راه کار برای خلاصی از فشار‌های مالی معمول

۴ راه کار برای خلاصی از فشار‌های مالی معمول

فشارهای مالی می‌تواند در صدر مشکلات دیگر باشد. ۴ مورد از راه های مقابله با آن عبارتند از: برداشتن قدم‌های بزرگ، در راستای هدف قدم برداشتن، ارزیابی پیشرفت‌ها و آمادگی از عبور از گذارهای زندگی.