دکتر مجازی - مهدیه وظیفه

چرا حین استرس هوس شیرینی جات می‌کنیم؟

با این که مغز تنها ۲ درصد از وزن بدن‌مان را تشکیل می‌دهد، نصف نیاز روزانه‌ی ما به کربوهیدرات مربوط به این عضو می‌باشد. چنان که می‌دانیم گلوکز مهم‌ترین سوخت مصرفی بدن است. مغز تحت استرس حاد به ۱۲ درصد…