دکتر مجازی - زیبایی

الکترولیز در برابر لیزر موهای زائد؛ هر آنچه باید بدانید

الکترولیز در برابر لیزر موهای زائد؛ هر آنچه باید بدانید

راه های طبیعی برای داشتن موهای سالم

راه های طبیعی برای داشتن موهای سالم

الکترولیز در برابر لیزر موهای زائد؛ هر آنچه باید بدانید

اگر چه تراشیدن، چیدن، یا وَکس گذاشتن مو می‌تواند موهای ناخواسته را برطرف کند، در حال حاضر بسیاری‌از مردم به‌دنبال یافتن راه‌حل‌های بلندمدت‌تر هستند. دو روش معمول برای این منظور عبارتند از: لیزر موها و الکترولیز. هر دو روش فولیکول…