دکتر مجازی - علوم پزشكی

پنج نشانه که حاکی از جدی بودن وضعیت زخم است

پنج نشانه که حاکی از جدی بودن وضعیت زخم است

اثر سوموگی و پدیده داون چیست؟

اثر سوموگی و پدیده داون چیست؟

پنج نشانه که حاکی از جدی بودن وضعیت زخم است

اکثر زخم‌ها به صورت بریدگی و خراش‌های جزیی هستند که با مراقبت مناسب در منزل می‌توان آنها را درمان نمود. اما برخی زخم‌ها وضعیت جدی‌تری دارند. مراقبت از هر نوع زخم باز بسیار مهم است، اما برخی از زخم ها…

تترالوژی فالوت چيست؟

تترالوژی فالوت، نوعی بیماری نادر قلبی مادرزادی است که از ترکیب چهار عارضه جداگانه ایجاد می‌شود و در زمان تولد بروز پیدا می‌کند. والدینی که با تولد کودک خود و دیدن رنگ کبود و سیانوزه او شوکه می‌شوند، ممکن است…