دکتر مجازی - علوم پزشكی

فئوکروموسیتوم چیست و راه های درمان فئوکروموسیتوم کدامند؟

فئوکروموسیتوم چیست و راه های درمان فئوکروموسیتوم کدامند؟

کف در ادرار نشانه چیست و چگونه برطرف می‌شود؟

کف در ادرار نشانه چیست و چگونه برطرف می‌شود؟

آیا یائسگی مردانه واقعا وجود دارد؟

آیا یائسگی مردانه واقعا وجود دارد؟

پایین بودن پلاکت خون چیست؟

پایین بودن پلاکت خون، یک اختلال خونی است که لیست بلند بالایی از دلایل ممکن را شامل می‌شود. این اختلال همچنین تحت عنوان ترومبوسیتوپنی شناخته می‌شود. پایین بودن پلاکت خون همواره یک اختلال جدی نیست. با این حال، این وضعیت،…