دکتر مجازی - علوم پزشكی

فئوکروموسیتوم چیست؟ درمان فئوکروموسیتوم چگونه است؟

فئوکروموسیتوم چیست؟ درمان فئوکروموسیتوم چگونه است؟

دو رحمی چیست؛ آشنایی با علائم، علت و تشخیص دو رحمی

دو رحمی چیست؛ آشنایی با علائم، علت و تشخیص دو رحمی

اصول کاردیولوژی: کاردیومیوپاتی الکلی (AC)

اصول کاردیولوژی: کاردیومیوپاتی الکلی (AC)

افیوژن پریکارد یا آب آوردن قلب چیست ؟ علل، علایم، درمان و پیشگیری

بطور اجمالی آب آوردن قلب چیست ؟ لایه‌های یک ساختار کیسه مانند و نازک که پریکارد نام دارد، قلب شما را احاطه کرده و عملکرد آن را حمایت می‌کنند. زمانیکه پریکارد آسیب دیده یا تحت تاثیر عفونت یا بیماری قرار…