دکتر مجازی - علوم پزشكی

بحران آدرنال یا کریز آدرنال چیست و چگونه درمان می شود؟

بحران آدرنال یا کریز آدرنال چیست و چگونه درمان می شود؟

شربت لاکتولوز چیست و چه کاربردی دارد؟

شربت لاکتولوز چیست و چه کاربردی دارد؟

منظور از دود دست سوم چیست؟

منظور از دود دست سوم چیست؟

بحران آدرنال یا کریز آدرنال چیست و چگونه درمان می شود؟

در صورت نارسایی اولیه غده فوق کلیه و هنگامی که کورتیزول کافی در بدن وجود نداشته باشد، آلدوسترون نیز به اندازه کافی تولید نمی شود، آن موقع بحران آدرنال رخ می دهد که یک وضعیت تهدید کننده زندگی است که…

منظور از دود دست سوم چیست؟

دود دست سوم به قرار گرفتن در معرض باقی مانده دود سیگار گفته می‌شود؛ یعنی شرایطی که فرد سیگاری قبلاً در آن محیط بوده و اکنون وسایل یا محیط مربوطه بوی سیگار می‌دهد. از جمله سطوحی که ممکن است باقی…