دکتر مجازی - علوم پزشكی

اثر سوموگی و پدیده داون چیست؟

اثر سوموگی و پدیده داون چیست؟

سندرم آشر چیست و چگونه درمان می شود؟

سندرم آشر چیست و چگونه درمان می شود؟

تترالوژی فالوت چيست؟

تترالوژی فالوت، نوعی بیماری نادر قلبی مادرزادی است که از ترکیب چهار عارضه جداگانه ایجاد می‌شود و در زمان تولد بروز پیدا می‌کند. والدینی که با تولد کودک خود و دیدن رنگ کبود و سیانوزه او شوکه می‌شوند، ممکن است…