دکتر مجازی - علوم پزشكی

فلج مغزی چیست ؛ روش‌های درمانی فلج مغزی کدامند؟

فلج مغزی چیست ؛ روش‌های درمانی فلج مغزی کدامند؟

مدت زمان ترمیم تاندون دست و سایر اعضا چقدر است

مدت زمان ترمیم تاندون دست و سایر اعضا چقدر است

آیا بین توده عضلانی و بیماری‌ های قلبی عروقی ارتباط معنا داری وجود دارد ؟

آیا بین توده عضلانی و بیماری‌ های قلبی عروقی ارتباط معنا داری وجود دارد ؟

زخم بستر چگونه درمان می‌شود؟ با روش‌های پیشگیری از زخم بستر آشنا شوید

آیا بیماری در خانه دارید که اصلا توان حرکت ندارد؟ زخم بستر مشکلی شایع در این گونه افراد است. در این موارد همراهان بیمار معمولاً نگران زخم بستر، پیشگیری یا روش درمان آن می‌شوند. در این مقاله با زخم بستر،…