دکتر مجازی - علوم پزشكی

دلیل خواب رفتن دست در شب چیست؟

دلیل خواب رفتن دست در شب چیست؟

آزمایش خون می‌تواند به پیش‌بینی شدت و ارتقای درمان IBD کمک کند

آزمایش خون می‌تواند به پیش‌بینی شدت و ارتقای درمان IBD کمک کند

ارتباط روشنی بین خارج کردن آپاندیس و بیماری پارکینسون وجود دارد

ارتباط روشنی بین خارج کردن آپاندیس و بیماری پارکینسون وجود دارد

دستورالعمل‌ های خواب

مقدار خواب مورد نیاز شما بستگی به عوامل مختلفی دارد - به ویژه سن شما. در حالی که نیاز به خواب به طور قابل توجهی در افراد متفاوت است، دستورالعمل‌هایی نیز برای تخمین میزان خواب کافی در سنین مختلف وحود…