دکتر مجازی - علوم پزشكی

ترکیب دو داروی سرطانی می تواند به کند شدن رشد تومورها کمک کند

ترکیب دو داروی سرطانی می تواند به کند شدن رشد تومورها کمک کند

میزان کلسترول در زنان پس از یائسگی افزایش می‌یابد

میزان کلسترول در زنان پس از یائسگی افزایش می‌یابد

پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی

بیماری‌های آمیزشی، بیماری‌هایی عفونی هستند که در هنگام رابطه‌ی جنسی از فرد دیگر منتقل می‌شود. با این وجود، اگر افراد تصمیمات متفاوتی در مورد سلامت جنسی خود بگیرند، می‌توان از تعداد زیادی از این عفونت‌ها جلوگیری کرد.